sobota 26. července 2014

Cisterciácký klášter v Oseku

jsem navštívila už vícekrát a tuto sobotu jsem tam byla s milou návštěvou ze zahraničí.

 Cisterciáky pozval do Čech v roce 1191 Milhost ml. z Mašťova, ale kvůli vzájemným sporům pak tyto mnichy nabídl oseckému velmoži Slavku z rodu Hrabišiců. Mniši v letech 1196 - 7 z Mašťova odešli a založili nový klášter právě v Oseku. Osud kláštera byl velmi pohnutý.
 Největšímu rozkvětu se  těšil na přelomu 17. a 18. století, kdy ho vedl opat Benedikt Littwerig. Pak následovala pro klášter těžká doba (byl i internačním táborem...). V roce 1954 tu byl zřízen charitní domov pro 300 řeholních sester, které pocházely ze šesti různých řeholních řádů. Ty zde byly až do roku 1993, kdy se mohly vrátit zpět do svých mateřských klášterů. 
 Citace ze stránek města Oseka:  "Klášter patří do Kongregace Nejčistšího srdce Panny Marie,v jejímž čele stojí cisterciácký klášter Sostrup v Dánsku. Matka představená Tereza je pověřena generálním opatem řádu k řízení pěti klášterů, mezi které náleží i osecký klášter. Opat Bernhard trávil své dny v domě seniorů nazaretských sester v Goppeln u Drážďan, kde byl v péči řádových sester. V sobotu 27. března 2010 v tomto hospicu zemřel a dne 7. dubna byly, po zádušní mši, uloženy jeho ostatky do klášterní krypty. Bratr P.M.Charbel byl 29. září 2008 povolán do cisterciáckého převorství Bochum-Stipel v Německu a v současné době je klášter bez mnišského konventu. O chod kláštera se stará český Kruh přátel kláštera Osek."

 Od roku 1995 je národní kulturní památkou. Leží na úžasném místě pod modravými hřebeny Krušných hor a je skutečně velice rozsáhlý,

Pohlednice kláštera...
se spoustou církevních, obytných i hospodářských budov a zahrad především z počátku 18. století (to byla založena lékárna, hospitál, manufakturní výroby a též nádherné klášterní zahrady ve stylu francouzských zámeckých zahrad)...
Něco už je opravené...... něco se snad opravy ještě dočká...
- od vstupní brány


vlevo za informační kanceláří je  světnice, vyvolávající vystavenými překrásnými krajkami, výšivkami, hračkami, nádobím i nábytkem nostalgii  minulých dob ... něco pro mne :-)
a vpravo je už samotný obrovský a nádherný klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie ( všechny kostely cisterciáků jsou zasvěceny Panně Marii), původně trojlodní bazilika, která v 18. století spolu s ostatními stavbami prošla pod vedením stavitele Octaviana Broggia řadou změn až k dnešní podobě...

Kostel ukrývá úžasné fresky, štuky a obrazy, restaurované chórové lavice, dvoje varhany, z nichž ty velké unikátní mají přes 5 000 píšťal ... V současné době prochází interiér kostela  rekonstrukcí. Zatoulali jsme se i tam, kam se běžně nechodí a viděli stavební práce i úpravu rozsáhlých zahrad a sadů..


K obnově krásy celého areálu se spojilo město Osek, ministerstvo kultury (to asi příliš štědré nebude), cisterciácké opatství a hlavně Spolek (Kruh) přátel kláštera Osek. Hodně finančních prostředků přichází z Německa. Tak krásný a rozsáhlý objekt si zaslouží velkou pozornost a určitě stojí za návštěvu, to mi opravdu věřte...

Hodně pohody


 

 

Žádné komentáře:

Okomentovat